Garantie

Garantie Stoves producten

Stoves biedt u vijf jaar zekerheid! Stoves produceert producten van een hoge kwaliteit. Daarom krijgt u de eerste twee jaar 100% volledige garantie op onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon zodat u niet voor verrassingen komt te staan wanneer blijkt dat een servicebezoek noodzakelijk is. Het derde, vierde en vijfde jaar krijgt u garantie op alle onderdelen, exclusief voorrijkosten en arbeidsloon.

Om voor deze garantie in aanmerking te komen adviseren wij u om uw product te registreren. Onze monteur zal tijdens het bezoek vragen naar uw aankoopnota. De datum op uw aankoopnota is voor ons voldoende. De uitgebreide voorwaarden kunt u hieronder rustig nalezen.


Service- en garantievoorwaarden keukenapparatuur Glen Dimplex Benelux BV

1. De termijn
Gedurende een periode van twee jaar na aankoopdatum geeft Glen Dimplex Benelux BV volledige garantie op materiaal, voorrijkosten en arbeidsloon. Dit op voorwaarde dat de datum van fabricage binnen twee jaar voor de datum van aankoop ligt. Gedurende het derde t/m vijfde jaar na aankoopdatum is er nog volledige garantie op onderdelen. Arbeidskosten en voorrijdkosten zijn voor rekening van de afnemer.

2. De termijn & dekking
Glen Dimplex Benelux BV verplicht zich fouten welke optreden binnen twee jaar na aanschafdatum, aan het toestel gratis te (laten) repareren. Reparatie bevat onderdelen, arbeidsloon en voorrijkosten.

3. De voorwaarden
Reparaties aan de apparatuur moeten door de servicedienst van Glen Dimplex Benelux BV worden uitgevoerd of namens Glen Dimplex Benelux BV ingeschakelde derden. Reparaties aan de apparatuur worden normaal gesproken aan huis uitgevoerd. De reparatiekosten betreffen de voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van benodigde onderdelen inclusief BTW. In bijzondere gevallen gaan de onderdelen bij reparatie en de apparatuur bij vervanging over in eigendom van Faber International BV. De Glen Dimplex Benelux BV-apparaten zijn deskundig en door een erkend installateur geïnstalleerd. Bij reparatie dient altijd de originele aankoopnota te worden overlegd.

4. De bijzondere bepalingen

A. Niet gratis worden gerepareerd defecten c.q. verlies en beschadiging van het apparaat welke zijn veroorzaakt door:
- Het zich niet houden aan de bepalingen van de gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften.
- Oneigenlijk of niet normaal gebruik van het apparaat.
- Reparaties of pogingen tot reparatie door anderen dan de servicedienst van Glen Dimplex Benelux BV.
- Professioneel gebruik van voor huishoudelijk gebruik gemaakte apparatuur beschadiging door de gebruiker of derden.
- Opzettelijk misbruik.
- Storingen ten gevolge van inbouw- en aansluitfouten.
- Storingen ten gevolge van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het apparaat vallen.

B. Ook zijn uitgesloten van gratis reparatie en/of vervanging:
- Normale gebruiksslijtage.
- Glasbreuk, krassen op glas, gloeilampen, PL- c.q. TL-buizen en losse accessoires.
- Defecten aan, verlies en beschadiging van het apparaat ten gevolge van een gebeurtenis die normaal gesproken onder de inboedelverzekering is verzekerd.
- Kunststof- en/of rubberdelen.
- Defecten en gevolgschaden welke zijn veroorzaakt door sterke verontreiniging of onjuist onderhoud.
- Beschadigingen die niet uit de apparatuur zelf voorkomen; krassen, schrammen en deuken.

Personaliseer uw Stoves
Upload uw foto

Proberen